top of page

HISTORIEN OM SKOVBO GOLFKLUB

Hul9 mod klubhus.jpg

Skovbo Golfklub blev stiftet 30. oktober 1999 og blev optaget i Dansk Golf Union i år 2000 som klub nr. 138.

 

Banen er tegnet af Dansk Golf Design ved arkitekt Rolf Henning-Jensen, og anlagt af MJ Eriksson A/S fra maj 2000 til oktober 2000.Banen åbnede officielt for medlemmerne den 2. juni 2001.

 

Klubbens medlemmer ejer banen og den jord banen er anlagt på. Skovbo

Golfklub styres af medlemmerne, der på den årlige generalforsamling vælger en bestyrelse, der leder klubben.

 

Klubbens vedtægter er godkendt af generalforsamlingen og indeholder bl.a. bestemmelser om maksimalt antal betalende seniormedlemmer.

Generalforsamlingen godkender kontingentet, og satser for de forskellige medlemskategorier fremgår af vedtægterne.

 

Medlemskab til golfklub er bindende for et kalenderår ad gangen, og overgang til anden status (udmelding eller passiv) skal ske senest 1. november med virkning fra det efterfølgende år.

bottom of page