top of page
SGO Ordning 2023

Fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe en SuperGreenFee-Ordning (SGO), en fritspilsordning, hvor du for  995 kr. kan spille på hver bane op til 10 gange i 9 mdr. af sæson 2023 på følgende baner:

 • Frederikssund

 • Holbæk

 • Hedeland

 • Odsherred

 • Roskilde

 • Sorø

 • Skovbo

 

I løbet af foråret 2023 sættes en "turnering" op i GolfBox, hvor man kan tilmelde sig og betale ordningen.

SGO gælder ikke i turneringer. I Skovbo gælder SGO heller ikke ved gruppe- og forhåndsbestillinger via sekretariatet.


Der er en karenstid ved klubskifte mellem klubberne, så man ikke kan bruge SGO på en tidligere hjemmebane i op til 2 år.

God SGO sæson 2023, og husk:

 • SGO ordningen gælder fra 1.3 til 30.11.

 • at du ALTID skal bekræfte din tid når du besøger vores samarbejdsklubber.
  Det er vigtigt for at statistikkerne passer og dermed også for at pengene fra SGO ordningen fordeles korrekt, mellem klubberne, i forhold til antal spillede runder. Gentagne manglende bekræftelse af tid kan medføre suspension fra ordningen.

 • du spiller på samme betingelser som almindelige greenfee spillere, og det vil sige at de handicap og tidsbestillingsregler der gælder for andre greenfee spillere også gælder for dig. Du kan i nogle tilfælde godt få lov til at booke eks. tider til grupper ved at ringe til sekretariatet i den enkelte klub, men det er ikke noget du har krav på, at det er nogle gange, bare en mulighed.

 • som udgangspunkt max. 10 runder pr. bane pr. år (60 runder for kr. 995,-).
  Spørg i klubben hvis du spiller mere end 10 runder, og hør hvad der gælder i den enkelte klub.

 • der gælder samme regler i alle de andre klubber, som vi har her.

  •  Så husk pitchfork, bekræftelse og vær i god tid osv.

bottom of page