top of page
SGO Ordning 2024

Fuldtidsmedlemmer kan tilkøbe en SuperGreenFee-Ordning (SGO), en fritspilsordning, hvor du for  995 kr. kan spille på hver bane op til 10 gange i 9 mdr. af sæson 2024 på følgende baner:

 • Frederikssund

 • Holbæk

 • Hedeland

 • Odsherred

 • Roskilde

 • Sorø

 • Skovbo

 

Som et ekstra krydderi på ordningen er der – for dem, der kan lide lidt hyggelig konkurrence – etableret en løbende turnering – SGO-tour 2024 – Race2Holbæk. Turneringen løber i perioden 1/4 - 31/8, og du kan i denne periode samle points på de baner, der indgår i ordningen. En nærmere beskrivelse af turneringsformatet findes i Info-afsnittet for turneringen i GolfBox.

Prisen for tilmelding til turneringen er 195 kr., som dækker udgifter til finalearrangementet. Finalen afvikles i Holbæk den 21. september 2024.

Tilmelding til såvel SGO-ordning som til SGO-Tour 2024 foretages i GolfBox. Du finder begge under ’Januar’ i kalenderen.

SGO gælder ikke i turneringer. I Skovbo gælder SGO heller ikke ved gruppe- og forhåndsbestillinger via sekretariatet.


Der er en karenstid ved klubskifte mellem klubberne, så man ikke kan bruge SGO på en tidligere hjemmebane i op til 2 år.

God SGO sæson 2024, og husk:

 • SGO ordningen gælder fra 1.3 til 30.11.

 • at du ALTID skal bekræfte din tid når du besøger vores samarbejdsklubber.
  Det er vigtigt for at statistikkerne passer og dermed også for at pengene fra SGO ordningen fordeles korrekt, mellem klubberne, i forhold til antal spillede runder. Gentagne manglende bekræftelse af tid kan medføre suspension fra ordningen.

 • du spiller på samme betingelser som almindelige greenfee spillere, og det vil sige at de handicap og tidsbestillingsregler der gælder for andre greenfee spillere også gælder for dig. Du kan i nogle tilfælde godt få lov til at booke eks. tider til grupper ved at ringe til sekretariatet i den enkelte klub, men det er ikke noget du har krav på, at det er nogle gange, bare en mulighed.

 • som udgangspunkt max. 10 runder pr. bane pr. år (60 runder for kr. 995,-).
  Spørg i klubben hvis du spiller mere end 10 runder, og hør hvad der gælder i den enkelte klub.

 • der gælder samme regler i alle de andre klubber, som vi har her.

  •  Så husk pitchfork, bekræftelse og vær i god tid osv.

bottom of page