top of page
LOKALREGLER

Skovbo Golfklub – 18 hullers banen

 

BANEMARKERINGER

Hvide markeringer:          Out of Bounds

Røde markeringer:           Strafområder

Blå markeringer:              Areal under reparation

Grøn top:                         Områder med spilleforbud

 

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 

  1. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 4 og 5, er kun gældende ved spil af hul 5. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

  2. Afstandsmarkeringer behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1.

  3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller el-mast, på banen, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).

  4. Træer med støttepæle eller beskyttelsesnet er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

  5. Et område der er udlagt til afgræsning af får, afgrænset af elektriske hegn, er et område med spilleforbud, der skal behandles som et unormalt baneforhold. Lempelse uden straf efter Regel 16.1f.

 

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den Generelle straf (slagspil - 2 strafslag, Hulspil - tab af hul)

 

   6. Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds:

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Godkendt af DGU oktober 2022

 

ETIKETTEREGLER

Husk, du er ansvarlig for at fremme spillet på banen:

1. Det handler om at være lige bag gruppen foran, og ikke foran gruppen bagved!

2. Luk altid hurtigere bolde bagfra igennem!

3. Skal du lede, så luk igennem efter ½ minut, hvis bolden ikke er fundet!

 

Husk, du er ansvarlig for at passe på banen og vores naboer:

1. Undgå at slå tørv op ved prøvesving på teesteder!

2. Ret nedslagsmærker op på greens!

3. Læg tørv på plads!

4. Brug affaldsspandene på banen!

5. Brugere af Køge Å stien har fortrinsret, når du spiller 4. hul!

 

AFSTANDS- OG RETNINGSMARKERINGER

50, 100, 150 og 200 meter markeringer - målt til midt green - er markeret med hhv. blåt, rødt, gult og hvidt mærke på fairway.

Sigtepæl midt på 10. huls fairway er en ”flytbar forhindring”.

Lokal regel vedr. fårefold

Et område der er udlagt til afgræsning af får, afgrænset af elektriske hegn, er et område med spilleforbud, der skal behandles som et unormalt baneforhold.

Lempelse uden straf efter Regel 16.1f.

PAR 3 BANEN

 

BANEMARKERINGER

Hvide markeringer:          Out of Bounds

Røde markeringer:           Strafområder

Blå markeringer:              Areal under reparation

Grøn top:                         Områder med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

 

  1. Træer med støttepæle eller beskyttelsesnet er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

 

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den Generelle straf (slagspil - 2 strafslag, Hulspil - tab af hul)

 

  2.  Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold
       eller bold out of bounds:

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Godkendt af DGU oktober 2022

 

ETIKETTEREGLER

Husk, du er ansvarlig for at fremme spillet på banen

:

1. Det handler om at være lige bag gruppen foran, og ikke foran gruppen bagved!

2. Luk altid hurtigere bolde bagfra igennem!

3. Skal du lede, så luk igennem efter ½ minut, hvis bolden ikke er fundet!

 

Husk, du er ansvarlig for at passe på banen og vores naboer:

1. Undgå at slå tørv op ved prøvesving på teesteder!

2. Ret nedslagsmærker op på greens!

3. Læg tørv på plads!

4. Brug affaldsspandene på banen!

Lokalregel - vandingsanlæg

Midlertidige slanger og sprinklere til vanding (inklusiv vogn, måtter, der dækker, eller pæle, der støtter dem) er enten flytbare eller ikke-flytbare forhindringer i henhold til Defintionen af Forhindringer.
1. Hvis de er let flytbare, er de flytbare forhindringer, og en spiller må fjerne dem uden straf efter Regel 15.2.
2. Ellers er de ikke-flytbare forhindringer, hvorfra spilleren må tage lempelse uden
straf som følger:
(a) Bold i det generelle område eller i bunker. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.
(b) [Bold i strafområde. Regel 16.1b tilpasses for at give spilleren den ekstra mulighed for at tage lempelse uden straf for gene fra disse ikke-flytbare forhindringer i et strafområde ved at droppe en bold og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i strafområdet.
Størrelse på lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
Skal være i strafområdet, hvor bolden kom til at ligge stille,
Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
Der skal være fuld lempelse fra al gene fra den ikke-flytbare forhindring.]

3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en midlertidig hævet slange eller tilhørende vogn, kan spilleren vælge at annullere slaget. Slaget tæller ikke og spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).
4. Græsdækkede, midlertidige slanger i det generelle område er areal under reparation, selvom de ikke er markeret. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.

bottom of page