Indlæg i forum

ci
30. okt. 2021
In Klubben
! Vi har i dag lørdag d. 30-10-21 konstateret, at Simona (Cafe Simona) er blevet opsagt. Begrundelserne for opsigelsen virker luftige og ikke velfunderede. Simona har igennem en periode med Corona, og deraf følende nedgang i indtægt kæmpet for at få Cafeen til at løbe rundt. Det er tydeligt, at der ikke har været de bedste betingelser for at drive en økonomisk rentabel forretning. På trods af det har Simona kæmpet hver dag. Det er et arbejde, der kræver, at man ofte er på arbejde 10 – 12 timer, og gæsterne forventer den samme service på alle tidspunkter…… Man kan ikke stille alle tilfreds og det er oftest de negative, der råber højest sic! Det er ualmindeligt svært, at får en golfcafe til at løbe rundt, se bare på hvor mange forpagtere vi har haft igennem de seneste år! At bestyrelsen så beslutter at opsige en dedikeret forpagter uden at have en bedre løsning i hus virker dybest set kontraproduktivt! Det er i den nuværende erhvervsmæssige situation nok ikke muligt, at få andre kvalificerede ansøgere til at overtage en forpagtning på de givne vilkår. Vi (Skovbo golfklub) bør give Simona bedre vilkår, så hun kan udvikle sin forretning til alles bedste. Uden en Cafe, så mister vi green fee gæster. Vi skal betragte cafeen som en nødvendig udgift for klubben, da cafeen bidrager på samme måde, som vores pro og green keeper stab til at gøre klubben attraktiv. Endvidere må bestyrelsen give Cafeen bedre betingelse for at drive deres forretning. Et tilskud til driften må være en del af klubbens omkostning. Simona er et glad og smilende væsen, der liver op i sin cafe og hvor man er glad for at komme. Endvidere, hvis vi alle blev bedre til at benytte cafeen, ville der også være plads til at udvikle og evt. øge bemandingen. Derfor mener vi, at bestyrelsens beslutning må være en ommer og straks trække opsigelsen tilbage, samt undskylde en forhastet beslutning. Venlig hilsen Morten Bjerre Per Lauritsen Karsten Daae Jensen Mette Willeman Michael Samsing Carsten Iwersen
9
6
537
ci
Flere handlinger