KARPER I SØ OG ....

Nogen bemærkede måske, at der forleden kørte et par biler langs banen ned til hul 17.


Det var der en ganske speciel grund til: Det var dykkere fra Køge Dykkerklub, der skulle fange vores 8 græskarper.


Dagens resultat blev desværre kun til 2 stk. græskarper efter nogle gevaldige jagter, da søen efterhånden blev for grumset til at finde andet end golfbolde (dog ingen af Erik Kaabers 😊), men det var sjovt at se. De kan faktisk springe op til 1 m op i luften !!


Gunnar fra Harekær kørte efterfølgende af sted til Harekær med de 2 krabater sprællende i en vandfyldt affaldscontainer, da de indgår i en byttehandel med dem, altså Harekær 😊

Som alternativ fangststrategi vil Mads sænke vandstanden i søen for at indfange de sidste 6 græskarper, så de ikke kan svømme så langt væk.

Grunden til at de skal fjernes er, at Skovbo Golfklub i samarbejde med miljøafdelingen i Køge Kommune vil skabe bedre vilkår for de salamandere, der findes i søen. Vi har haft besøg af en af Danmarks førende padde eksperter, Henrik Brinksø, som har gennemgået søer og vådområder hos os. Konklusionen mundede ud i, at vi generelt har et godt vand miljø (bortset fra okker kampen som vi stadig arbejder med), men specielt søen ved hul 17 er et oplagt vandhul til stor og lille vandsalamandere, som er truede arter i Danmark. Søen får sollys og ligger tæt op ad gammel skovbund, hvor salamanderne overvintrer ved at grave sig ned i skovbundens fugtige miljø.


Banearkitekten fra DGU er ved at lave tegninger, hvor tanken er at hæve vandspejlet i søen, så søen bliver synlig fra tee stederne. Tegninger skal bruges til at søge fondsmidler/naturpuljer i håb om at få lidt tilskud til øvelsen.

Græskarper kan blive over 30 år gamle og opnå en vægt på over 40 kg, men græskarper på 90-120 cm og 12-15 kilo er mere almindeligt. Desværre kunne billederne ikke blive bedre, græskarperne sprang på et splitsekund (Erik Kaaber)49 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle