Udvalg & klubber


ORGANISATION & FORMÆND FOR UDVALG OG KIK

Udvalgsmedlemmer kan ses under de respektive faner.

BANE- OG GÆSTESERVICE

Formand:
Flemming Lehnert
Telefon 29 42 82 03

BANEUDVALG

Formand:

BLADUDVALG

Ansvarlig redaktør:
Erik Kaaber
Telefon 40 50 19 05
E-mail: erik@sperling-kaaber.dk

BEGYNDERUDVALG

Formand:
Per Dreibøl
Telefon 20 97 90 97
E-mail: Per@dreibol.dk

ELITEUDVALG

Formand:
Mark Andersen
Mobil: 31 43 21 11
Email: mark-andersen@hotmail.com
 

HANDICAPUDVALG

Formand:
Henning Brændeholm
Telefon 20 30 79 41

E-mail: hbraendeholm@mail.dk

HUSUDVALG

Formand:
Mads Bjørn Hansen
Telefon 21 29 08 72
E-mail: johnjacobsen@mail.dk

IT UDVALG

Formand:
Flemming Lehnert
Telefon: 29 42 82 03

MARKEDSFØRINGSUDVALG

Formand:
Søren Michael Hansen
Telefon: 28 44 11 12

REGEL- & ETIKETTEUDVALG

Formand:
Jens Bojsen
Telefon 23 96 37 45
E-mail: jens.bojsen@gmail.com

SPONSORUDVALG

Formand:
Søren Michael Hansen
Telefon: 28 44 11 12
 

SPORTSUDVALG

Formand:
Christian Andersen
Telefon 21 48 39 45

TURNERINGSUDVALG

Formand:
Jan Lemming Sørensen
Telefon 40 80 95 89
E-mail: jls@sport.dk

UNGDOMSUDVALG

Ungdomsformand:
John Jacobsen
Telefon 21 29 08 72

KLUBBER I KLUBBEN

DAMEKLUB

Formand:
Marianne Hernov
Telefon: 29 25 49 01

HERREKLUB

Formand:
Preben Madsen
Telefon 22 65 05 03
E-mail: pma@miranda.dk

PARMATCHKLUB

Formænd:
Hanne & Claus Bedemann
Telefon: 61 34 02 97
E-mail: hanne@centrum-klip.dk

REGIONSGOLF DANMARK

Holdkoordinator:
Marinus Nørgaard
Telefon 57 52 65 24

SENIORKLUB

Formand:
Erik Bjerregaard
Telefon 24 42 56 89
E-mail: hannerik@privat.dk