Velkommen til Handicapudvalget

Udvalgets formål er at foranstalte kontinuerlig regulering af HCP efter EGA Systemet, for de af Skovbo Golfklub medlemmer, der har Skovbo Golfklub som hjemmeklub
 
Hvad bliver mit handicap efter nytår?

Af: Jens H Bojsen
10-09-2020

Den 1. januar 2021 skifter Danmark til nyt handicapsystem. Det er et fælles system for hele verden, og kaldes internationalt for World Handicap System (WHS). I Danmark kalder vi det blot Handicapsystemet.

Du kan allerede fra den 14 september i år få en ide om hvad dit nye handicap bliver. Når du logger ind i GolfBox, vil der under Scores være muligt at vælge en simulering af hvad dit nye handicap ville være, baseret på de scores du har indleveret frem til og med den senest indleverede score.

For at forstå det nye handicap, er det nødvendigt at få nogle centrale nye begreber på plads:

  1. HANDICAPRESULTAT
  2. Din Dobbelt Bogey (DDB)
  3. HANDICAPSCORE
  4. Gennemsnit af de 8 bedste af de 20 seneste HANDICAPSCORES

Den bedste måde at lære disse nye begreber at kende, er ved at følge del 1 og 2 af dette on-line kursus:

https://spilmed.danskgolfunion.dk/handicapsystemet-2021/#/

Ønsker du at gå mere i dybden, følger du bare resten af on-line kurset.

Fra mandag den 14 september vil du kunne finde mere information om Handicapsystemet på dette link:

https://www.golf.dk/handicap

I løbet af efteråret vil Handicapudvalget arrangere nogle informationsaftener, hvor Handicapsystemet vil blive gennemgået, og hvor der kan stilles spørgsmål.

Handicapudvalget

2020-09-10

Jens H Bojsen


Læs mere
EDS runder i 2020

10-01-2020

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

I Danmark ophæver vi  den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2. Gruppe 2-6 kan således spille tællende runder på både 9 og 18 huller.

Desuden er der stadig ingen begrænsning for antallet af 18-hullers EDS runder, mens der dog kun kan spilles én EDS runde om dagen på 9 huller.

DGU er desværre blevet pålagt ikke også at tillade Gruppe 1 spillere at spille tællende EDS runder. Gruppe 1 spillere kan derfor desværre ikke, som tidligere udmeldt, få deres handicap reguleret på baggrund af EDS scores i 2020.

Men DGU vil stadig allerede fra 2020 tillade, at Gruppe 1 spiller EDS-lignende 18-hullers runder, som  kan indtastes med markørgodkendelse i Golfbox, og dermed indgå som grundlag for at beregne det nye 2021-handicap.

Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med denne ændring:

§ 3.6.1c ændres således:

DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2.

På Handicapudvalgets hjemmeside finder du de opdaterede EGA vejledninger for spillere og handicapudvalg.


Læs mere
Admin log ind
Opslagstavle
WHS Scorekort Stableford
Beregn selv dit nye handicap ved at indtaste dine scores fra dit scorearkiv i Go...