EDS runder i 2020

10. januar 2020

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

I Danmark ophæver vi  den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2. Gruppe 2-6 kan således spille tællende runder på både 9 og 18 huller.

Desuden er der stadig ingen begrænsning for antallet af 18-hullers EDS runder, mens der dog kun kan spilles én EDS runde om dagen på 9 huller.

DGU er desværre blevet pålagt ikke også at tillade Gruppe 1 spillere at spille tællende EDS runder. Gruppe 1 spillere kan derfor desværre ikke, som tidligere udmeldt, få deres handicap reguleret på baggrund af EDS scores i 2020.

Men DGU vil stadig allerede fra 2020 tillade, at Gruppe 1 spiller EDS-lignende 18-hullers runder, som  kan indtastes med markørgodkendelse i Golfbox, og dermed indgå som grundlag for at beregne det nye 2021-handicap.

Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med denne ændring:

§ 3.6.1c ændres således:

DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2.

På Handicapudvalgets hjemmeside finder du de opdaterede EGA vejledninger for spillere og handicapudvalg.Admin log ind
Opslagstavle
Bestyrelsesmødet den 27. juni 2020
Læs referatet fra bestyrelsesmødet her