Terasseprojektet i vores golfklub - brev fra Jens Hoffmyer

16. april 2019

Terasseprojektet i vores golfklub

Jeg synes det er ringe, at der ikke er flere end godt 100 medlemmer, der indtil nu har meldt sig ind i den Velgørende Forening. Det er oplyst, at der er indkommet ca. 35.000 kr. indtil nu og det er fint.

De fleste i klubben må have opdaget, at der er kommet et halvtag op på sydgavlen, og det er doneret af Fonde, vore sponsorer, medlemmer og frivillige der indsamlede skrald I Roskilde m.m..

Nu mangler vi bare at få midler til at etablere glasfacader mod syd, vest og øst. Kommer der ikke medlemmer og gode bidrag, bliver det et forår, en sommer og et efterår i gennemtræk også selvom det bare blæser lidt ( 70% vestenvind om året).

Alle har jo glæde af at terrassen bliver helt færdig.

I klubben er der ca. 600 seniormedlemmer, og vi er jo alle ejere, men-- det er jo en meget lille del, der hidtil har sluttet op om foreningen, -det synes jeg er lidt flovt. Man kan vel nok undvære 200 kr. eller flere til sagen.

Jeg synes, at medlemmerne i Skovbo Golfklub skal melde sig ind i Foreningen, og - komme til lommerne og støtte PROJEKTET.

Med venlig Hilsen

Jens Hoffmeyer 1651